วิจัยชี้! เล่นโทรศัพท์นาน เสี่ยงมีกระดูกงอกบริเวณท้ายทอย

โทรศัพท์มากเล่นเกินไปจะทำให้มีกระดูกงอกเพิ่มขึ้นบริเวณท้ายทอยสูตรบาคาร่ามอนแทนาเสี่ยงโรคต่างๆมากมาย 

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพราะมันจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแล้วยังสามารถใช้ในการทำเงินทางการเงินต่าง ๆ ได้อีกด้วย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้ประหยัดเวลาได้ดีมากด้วย

สาเหตุการงอกของกระดูก สูตร บาคาร่า mt 

   นอกจากผลดีของโทรศัพท์ที่มากมากมายแล้ว ซึ่งโทรศัพท์ก็ยังมีผลเสียตามมาเช่นกันถ้าหากเราไม่รู้จักใช้ให้เหมาะสม และการงานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมา เช่นเกิดผลเสียต่อสายตาหากจ้องโทรศัพท์เป็นเวลานาน หรือการมีกระดูกเพิ่มขึ้นได้บริเวณท้ายทอย ซึ่งมีนักวิจัยค้นพบว่ามีการเจริญเติบโตของกระดูกที่บริเวณท้ายทอย เรียกว่าปุ่มนอกของท้ายทอย เป็นปุ่มกระดูกที่อยู่ใกล้กับตรงกลางของกระดูกท้ายทอย ซึ่งในกลุ่มที่อายุยังน้อยก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นไวกว่าปรกติ โดยการวิจัยชี้ว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 30 ปี ซึ่งสาเหตุของการเกิดกระดูกเพิ่มขึ้นก็คือการที่วัยรุ่นก้มเล่นมือถือกันเป็นเวลานานเกินไป จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อระหว่างคอกับศรีษะนั้นทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วศรีษะของผู้ใหญ่นั้นจะมีน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม นั้นจึงเป็นสาเหตุที่ร่างกายต้องสร้างกระดูกชิ้นใหม่เพื่อเสริมและลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานไม่ให้หนักจนเกินไป 

     จากการวิจัยพบว่าโดยปรกติคนเราจะใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ ประมาณ 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยคนเราจะหยิบโทรศัพท์เพื่อมาเช็คข้อมูลต่างๆทุกๆ 12 นาที  สูตร บาคาร่า mt และสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดการการงอกของกระดูกได้อีกคือ การนั่งใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ผิดหรือนั่งใช้นานจนเกินไปก็จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่างๆได้เช่นกัน

 เมื่อเรารู้สาเหตุและปัญหาของการเกิดโรคต่างแล้ว เราก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ตนเองในการเล่นโทรศัพท์มือถือได้เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่างๆได้ และก็เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง