วิธีป้องกันเชื้อไวรัส Covit-19 ด้วยวิธีง่ายๆ

เชื้อไวรัสCovit-19 ในประเทศไทยยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการแพร่กระจาย เพราะยังคงพบจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมและจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ vegus168 mobile

————– สำหรับเชื้อไวรัสCovit-19 ในประเทศไทยนั้นส่วนมากแล้วจะพบว่ามีการติดเชื้อจากคนต่างประเทศเข้ามาในในซึ่งก็คือคนที่อยุ่ประเทศสุ่มเสี่ยงที่เข้ามาเที่ยวหรือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทำให้นำเชื้อไวรัส Covit-19 เข้ามาด้วย จะเห็นได้ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสCovit-19 นั้นมักจะมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีสุ่มเสี่ยง ผู้ที่ทำงานทางด้านการให้บริการเช่น คนขับรถแท็กซี่ พนักงานขายสินค้าที่ใกล้ชิดชาวต่างชาติ บุคลากรในโรงพยาบาลที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในการติดเชื้อระดับที่ 2อยู่ก็คือการติดจากนอกประเทศเข้ามาภายในประเทศ  vegus168 mobile

การป้องกันเชื้อไวรัส Covit-19 vegus168 mobile

————– ก่อนอื่นเลยคือเชื้อไวริส Covit-19 โครงสร้างด้านนอกนั้นจะมีโปรตีนหุ้มอยู่ การใช้แอลกอฮอล์ท่มีความเข้มข้นสูง 70%จึงสามารถกำจัดเชื้อไวรัส Covit-19 ได้เพราะเชื้อไวรัสจะถูกแอลกอฮอล์ฆ่าจนตายหมดและเชื้อนั้นก็จะหายไป และเชื้อไวรัสนี้จะออกมาตามสารคัดหลั่งของคนที่กำลังเป็นอยู่และส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยผ่านางน้ำลาย น้ำมูก เสมหะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กระจายตามอากาศหรือลอยไปทั่วอากาศแต่อย่างใด แต่มันจะหล่นลงพื้น เช่นโต๊ะ พื้น หรือกระเด็นไปยังคนอื่นในขณะที่ไอ จาม พูดคุย และเข้าสู่ร่างกายผู้อื่นทางตา จมูก ปาก และหากคนที่ไม่ป่วยไปจับโต๊ะที่มีน้ำลายที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่แล้วไปจับของกินเข้าปาก ไปขยี้ตาขยี่มูก ก็จะทำให้เชื้อมันเข้าไปแพร่กระจ่ายทำให้ผู้นั้นติดเชื้อไวรัสไปได้

————– ดังนั้นการที่จะป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสได้นั้นง่ายมาก ก็คือการล้างมือบ่อยๆ ไม่ว่าจะด้วยเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70% หรือการใช้สบู่ล้างมือก็ช่วยได้ พยายามไม่เอามือไปจับหน้าตา ก่อนจะจับต้องล้างมือให้สะอาดและมั่นใจว่ามือของเราสะอาดพอ และหลีกเลี่ยงการไปอยู่ใหล้ผู้ที่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศสุ่มเสี่ยงที่ทางการแจ้งและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่แออัดผู้คนเยอะๆ

เพียงเท่านี้ก็เป็นการป้องกันตนเองจากเชือ้ไวรัส Covit-19 ได้แล้ว