อัลไซเมอร์ เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรต้องรู้

อัลไซเมอร์ เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรต้องรู้

vegus168 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุสังคมผู้สูงอายุ เพราะประชากรในประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวนมาก อัตราการคลอดบุตร หรือการผลิตประชากรลดน้อยลงเนื่องจากสาเหตุและปัจจัยหลายๆอย่าง เช่นสาเหตุเศรษฐกิจ สาเหตุมลภาวะ ปัญหาโรคเครียดต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบปัญญา จึงทำให้การอยากมีลูกลดน้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้น จึงเกิดสังคมผู้สูงอายุเกิดขึ้น และโรคอัลไซเมอร์ก้มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร

โรคอัลไซเมอร์ คือโรคความจำเสื่อมนั้นเอง เนื่องจากเมื่อแก่ตัวสมองก็ทำงานช้าลงและหยุดอากพัฒนา เซลต่างๆในสมองเสื่อมลง สมองซึ่งเป็นหัวใจหลักของความจำเมื่อทำงานผิดปกติจึงทำให้ความจำที่เคยดีนั้นลดการจดจำลง และลบเลือนความทรงจำบางส่วนออกไป

ลักษณะของโรอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์มีทั้งหมด 3ระยะ

ระยะเริ่มแรกจะยังไม่มีอาการใดเกิดขึ้น และในส่วนของเซลหรือเยื่อสมองนั้นเริ่มที่จะฝ่อและทำงานผิดปกติไปแล้ว
ซึ่งเรียกว่าระยะก่อนเกิดอาการ (Preclinical stage)

ระยะที่สอง เป็นระยะที่เริ่มปรากฎอาการระยะนี้จะยังไม่เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตสักเท่าไหร่ เพราะเป็นอาการเพียงเล็กน้อย มีหลงลืมบ้างบางส่วน

vegus168 ส่วนในระยะสุดท้ายเป็นระยะที่สาม อาการชัดเจนขึ้นมาเป็นสมองเสื่อม ระยะสามนี้ผู้ป่วยจะหยุดการจดจำ หลงลืมอยู่บ่อยๆซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตเกิดความลำบาก และอาจเกิดอันตรายหลายอย่างได้ เช่น การพลัดหลง การหยิบหรือกินยาเกินขนาด และปัญหาต่างๆตามมามากมาย และยังทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเครียดได้เนื่องจากการจดจำสิ่งที่ตนเองต้องการจะทำไม่ได้ จึงเกิดความเครียด พยายามที่จะนึกสถานการณต่างๆแต่กลับนึกไม่ออก และสูญเสียทะษะต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันไปทำให้ผู้ป่วยอาจจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้เช่นเดิม จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ อย่างใกล้ชิต ระยะที่สามเป็นระยะสุดท้ายแล้วสำหรับโรคอัลไซเมอร์

วิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงโรคอัลไซเมอร์

– หากิจกรรมที่เกี่ยวกับความจำทำอยู่เสมอ เช่นการคิดเลข การนึกคิดวิเคราะห์ หรือการเล่นเกมไพ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะสมอง

– ออกกำลังกายแบบเบาๆ เพื่อช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนแบบเต็มที่

– พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆด้าน จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้อีกวิธีหนึ่ง