เมื่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบถามหา

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ จากสถิติพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบในอายุ 20-50 ปี โดยเฉพาะสาวๆออฟฟิศที่นั่งอยู่กับโต๊ะทำงาน แบบไม่ขยับเขยื้อนตัวลุกไปไหน แทงบอล 789

เมื่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบถามหา

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะที่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection : UTI ) จนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมาากกว่าผู้ชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้น และอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก เชื้อโรคบริเวณดังกล่าวจึงเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่าผู้ชาย แทงบอล 789

สายเหตุของการเกิดโรคปัสสาวะอักเสบ แทงบอล 789
สาเหตุหลักๆเลยคือการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล หรือ อีโคไล (Escherichia coli : E. coli ),เคล็บซิลลา(Klebsiella),เอนเทอโรแบกเตอร์(Enterobacter) ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะมีอยู่มากที่บริเวณรอบรูทวารหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระแบบไม่ถูกวิธี การใช้ผ้าอนามัยแบบสอด หรือการสวนปัสสาวะ นอกจากนี้ อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย แต่มักเกิดได้น้อย เช่น เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง การใช้ยา การใช้ผลิตภัณฑ์บริเวณจุดซ่อนเร้น ฯลฯ แทงบอล 789

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระเพาะป้สสาวะอักเสบ
-กลั้นปัสสาวะนาน ส่งผลให้ปัสสาวะแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี
-ผู้สูงอายุ เพราะสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ดี
-ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมักนั่งๆนอนๆ
-ดื่มน้ำน้อย

อาการส่อแววเสี่ยงกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
-ปัสสาวะบ่อยครั้ง ครั้งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ โดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุด
-ปัสสาวะเป็นเลือด อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่า คือปัสสาวะสีชมพู หรือเป็นเลือด
-ปัสสาวะขุ่น หรืออาจเป็นหนองขึ้นกับความรุนแรงของโรค
-มีกลิ่นผิดปกติ
-ปวดท้องน้อย
-มีไข้ ทั้งไข้สูงและไช้ต่ำ
-บางครั้งอาจจะมีสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศร่วมด้วย
-อาจมีการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วยเมื่อเป็นการติดเชื้อเฉียบพลัน อาจมีนิ่ว ปนออกมาในปัสสาวะ เมื่อเกิดร่วมกับนิ่วในไต หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

วิธีป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
-ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
-ไม่กลั้นปัสสาวะนาน
-พยายามเคลื่อนไหวร่างกายเสมอ
-รักษาความสะอาดในการขับถ่ายและไม่ควรใช้สเปรย์หรือยาดับกลิ่นตัวบริเวณอวัยวะเพศ