โรคเก๊าท์ เป็นง่ายๆโดยไม่รู้ตัว

โรคเก๊าท์เป็นหนึ่งกลุ่มในโรคข้ออักเสบที่เกิดจากการสะสมของผลึกยูริก ส่งผลให้มีอาการปวด บวม แดงบริเวณข้ออย่างเฉียบพลัน โดยพบได้บ่อยในผู้ชายและผู้หญิง vegus168 member netmember net

โรคเก๊าท์เกิดจากอะไร และข้อห้ามของโรคนี้

โรคเก๊าท์จะมีอาการปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อเป็นอาการที่พบได้บ่อยสุด โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าแต่ก็สามารถเกิดกับข้อต่อหลายส่วนตามร่างกายได้ เช่น ข้อเท้า ข้อศอก หัวเข่า ข้อต่อกระดูกมือ หรือข้อมือ

โรคเก๊าท์เกิดจากภาวะกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงติดต่อกันจนเป็นเวลานานเกิดผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดอาการอักเสบ ปวดบวมอย่างรุนแรง กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลง โดยแต่ละคนจะมีกรดยูริกในร่างกายประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 เกิดจากการรับประทานอาหารเข้าไป vegus168 member net

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึก vegus168 member net
-การรับบประมานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส
-อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคสะเก็ดเงิน
-อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกมากกว่าปกติ ขณะเดียวกันก็ลดความสามารถในการกำจัดกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคควาดันโลหิตสูง และโรคไต
-การใช้ยาบางชนิด ที่ส่งผลให้ไตขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง

โรคเก๊าท์สามารถหายขาดได้ไหม
โรคเก๊าท์สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการกินยาเพื่อควบคุมระดับกรดยูริกไม่ให้สูง แต่ผู้ป่วยต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอ ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปี เป็นอย่างน้อย และปรับพฤติกรรมการกิน แต่ถ้าหายขาดแล้ว แต่ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมือนเดิมก็จะกลับไปเป็นอีกได้